Goedkoper tanken, kwalitatiever eten en slapen onderweg

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR MOTORHOME

Giotline LOUGE 45

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Onze prijzen zijn allemaal inclusief BTW, omniumverzekering met reisbijstand (€1.000 vrijstelling die eveneens als waarborg dient), verbruik van 2 gasflessen en toiletreinigingsmiddelen. o Indien de mobilhome zonder bijkomende gebreken als bij oplevering wordt teruggebracht zal de waarborg binnen de 7 dagen worden teruggestort aan de huurder. De verhuurder behoudt het recht om eventuele schade vast te stellen tot 5 dagen na retour (mits het voertuig niet verhuurd werd aan een volgende partij).

Reservatie enkel mogelijk bij het bezichtigen van de mobilhome na afspraak. Gelieve u te voorzien van uw identiteitskaart + rijbewijs. o Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. Landen buiten de Europese Unie zijn niet toegelaten.

ARTIKEL 2: VERHUURTERMIJNEN

Weekverhuur: afhaling vrijdag vanaf 16u00 (indien mogelijk ook onderling overeen te komen); retour vrijdag vóór 12u00. Bij te laat terugbrengen wordt er € 100 per uur aangerekend. Maximum 2.000 km per week inbegrepen.

Weekend verhuur: voor zover beschikbaar en volgens afspraak, niet mogelijk in hoogseizoen. Van vrijdag 16u00 (indien mogelijk ook onderling overeen te komen) tot maandag 10u00. Maximum 1.000 km inbegrepen.

Extra kilometers aan € 0,20 / km. Onbeperkte kilometers vanaf 3 weken verhuring. Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnen leveren met volle dieseltank. Eventueel verschil ten laste van de huurder.

Voorwaarden voor extra lange periodes zijn onderling overeen te komen. o Verhuur mogelijk gedurende het hele jaar, ook de wintermaanden uitgezonderd skivakanties.

ARTIKEL 3: UITRUSTING

Volgens inventaris omvat de uitrusting een uittrekbare luifel, een aansluitsnoer voor 230v elektriciteit + adapter, een vulslang voor water, bad & bedlinnen 4 personen, kookpotten en eetgerei, radio-cd, GPS, 2 wielkeggen, 2 gasflessen , onderhoudsproducten + product voor chemisch toilet, 22” tv/dvd, 2 woonbatterijen, achteruitrij camera, fietsenrek voor 4 fietsen tot max. 60kg.

Alle uitvoeringen zijn aangepast voor rijbewijs B, met bestuurder vanaf 25-jarige leeftijd.

ARTIKEL 4: NIET TOEGELATEN

Bijkomende toestellen zoals bv. frietketel, verwarmingstoestellen op gas enz. zijn niet toegelaten.

Roken in de motorhome, ook in de bestuurderscabine is niet toegelaten. 

Rijden onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is ten strengste verboden, alle mogelijke kosten die hieruit kunnen voortvloeien zullen hoofdelijk worden verhaald op de huurder. 

Het is ten strengste verboden om de voertuigen te gebruiken voor het transporteren van elke vorm van verboden middelen, drugs, illegale personen of goederen conform de Europese wetgeving hierover. Iedere overtreding hierin met een in beslagname tot gevolg zal onherroepelijk leiden tot een schadevergoeding die gelijk is aan de aankoopsom van het gehuurde voertuig. 

ARTIKEL 5: ONDERHOUD

Wij staan zelf in voor de schoonmaakkosten ten bedrage van € 100. U krijgt dan een kraaknette mobilhome bij oplevering inclusief proper gewassen en gestreken bad- en bedlinnen waarover u zich bij thuiskomst niet meer hoeft te ontfermen.

Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de motorhome ook in diezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden u bij vertrek gemeld. 

Eventuele problemen of schade onderweg dienen onmiddellijk telefonisch aan ons te worden gemeld, zodat wij voor aankomst de nodige maatregelen kunnen treffen.

Elke vorm van motorisch tekortkomingen dienen onmiddellijk gemeld te worden en in samenspraak met de verhuurder opgelost te worden. 

Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder (WAARBORG). Toilet, ijskast en diepvriesvak dienen sowieso leeg en proper te worden gemaakt.

De huurder accepteert om zich over het gehuurde goed als een goed huisvader te ontfermen.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

Het bedrag van de vrijstelling van de verzekering blijft ten allen tijde ten laste van de huurder met een maximum van € 1.000 per schadegeval ongeïndexeerd. De polisvoorwaarden van deze omniumverzekering zijn ter inzage op de maatschappelijke zetel van de verhuurder.

Elke schade opgelopen tijdens de huurperiode die om welke reden ook niet kan vergoed worden door de omniumverzekering (goederen uit de inventarislijst), EN elke schade die lager is dan de contractuele vrijstelling in de omniumverzekering, blijft ten laste van de huurder.

Vernietiging van de wagen om welke reden ook, geeft nooit aanleiding tot opheffing van de huurprijs of schadeloosstelling van de huurder. Vanaf oplevering tot retour blijft de huurder verantwoordelijk voor de wagen.

ARTIKEL 7: BETALINGSVOORWAARDEN

Bij reservatie wordt een voorschot van 50% van de huurprijs gevraagd. Het resterende saldo dient samen met de waarborg ten laatste 14 dagen voor het vertrek te worden afgerekend in cash of via bankoverschrijving.

Alle facturen zijn contant betaalbaar. o In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Bij elke bestelling aanvaardt de huurder de algemene voorwaarden die hem bij prijsaanvraag bekend werden gemaakt.

De gesloten huurovereenkomst is enkel en alleen aan het Belgisch recht onderworpen.

In geval van overmacht wegens het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde voertuig (bv. bij schade, defect, ongeval of dergelijke) behoudt de verhuurder het recht om de reservatie te annuleren en zal het voorschot en eventuele eindsaldo volledig worden terugbetaald.

DOOR DEZE AFSPRAKEN WILLEN WIJ HET U, ONS EN DE VOLGENDE HUURDERS EEN STUK AANGENAMER MAKEN OM IEDEREEN EEN ZORGELOZE VAKANTIE TE BEZORGEN.

Het boek. Vanaf nu verkrijgbaar!

boek

Actuele brandstofprijzen.

Super 98
€ 1,463
Super 95
€ 1,396
Diesel
€ 1,303
LPG
€ 0,472